home


H-B FAQ - 1. dio
H-B FAQ - 2. dio
Hale-Bopp info
Rosetta misija
Japetic ekspedicija
Hale-Bopp linkovi

Hale-Bopp C/1995 01
Hale-Bopp faq

Sadržaj:

1. Tko je otkrio komet Hale-Bopp?
2. Kakva je putanja Hale-Boppa i gdje je prošao?
2.1 Hoće li Hale-Bopp udariti u Zemlju (ikada)?
3. Koliko je velik Hale-Bopp?
3.1 Rotacija Hale-Boppa
4. Kakav je sastav Hale-Boppa?


1. Tko je otkrio komet Hale-Bopp?

Komet Hale-Bopp preko drveća
Komet Hale-Bopp je inspirirao mnoge
da naprave fantastične fotografije
Komet Hale-Bopp je otkriven 23. srpnja 1995 i otkrio ga je (vec pogadate) ALAN HALE iz New Mexica i THOMAS BOPP iz Arizone. Alan Hale je jedan od najvećih promatrača kometa u svijetu. Promatrao je već oko 200 prolazaka različitih kometa.

2. Kakva je putanja Hale-Boppa i gdje je prošao?

H-B ima jako veliki period obilaska oko Sunca. Njegova orbita je jako izduzena elpsa i za jedan krug oko Sunca mu treba oko 2400 godina. Znaci da ce u komet H-B biti ponovni prolaznik pokraj Zemlje za 2400 godina.
H-B nije novi komet iz Oortovog oblaka, jer izgleda da već duže vrijeme kruži u našem sunčevom sustavu. U perihel je ušao 1. travnja 1997 kada je bio 0.914 A.J. (138 milijuna km) udaljen od Sunca što je prilično daleko za komete. H-B je prosao 1.31 A.J. (197 milijuna km) od Zemlje što je takoder prilicno daleko - komet Hyakutake nam je prošao 13 puta bliže na samo 15 milijuna km. Putanja mu je za 90 stupnjeva otklonjena od ekliptike.

2.1 Hoce li Hale-Bopp udariti u Zemlju - ikada?

Ne, nemoguce je da Hale-Bopp udari o Zemlju kad ne sjeće uopće Zemljinu putanju oko Sunca ni u jednoj točci - čak se nikad neće dogoditi da prođe jako blizu Zemlje.

3. Koliko je velik Hale-Bopp?

Hale-Bopp je vrlo velik komet. Točne podatke o veličini kometa vrlo je teško dobiti, jer jezgru kometa zaklanja koma. Mjerenja i promatranja kometa pokazala su da jezgra ima promjer od oko 40 kilometara.

3.1 Rotacija Hale-Boppa

Komet Hale-Bopp snimljen iz Space Shuttla Columbia
Komet Hale-Bopp snimljen iz Space Shuttla Columbia
Na kometu Hale-Bopp su također zapaženi mlazevi prašine i plina sa kometne jezgre. Promatrajući te mlazeve astronomi su zakljućili da je teško orediti period rotacije Hale-Boppa, jer se Hale-Bopp zapravo ne okrece samo oko jedne osi - period bi mu bio manji od 10 dana. Period između pojavljivanja indentičnih mlazeva sa površine iznosi oko 18 dana.

4. Kakav je sastav Hale-Boppa?

Promatranjem kometa došlo se do zaključka da jezgra pretežno sastoji od CO (ugljik monoksid) i da je bogat prašinom.